Tarkoitus

 

 

Yhteismetsän tarkoituksena on toimia osakkaidensa tukimetsänä, taloudellisen tuen antajana. Tarkoitustaan yhteismetsä toteuttaa harjoittamalla metsätaloutta, rantatonttien vuokrausta ja myyntiä sekä tuottamalla luontomatkailupalveluja. Useille osakkaille yhteismetsä toimii myös tärkeänä virkistysalueena.