Metsälaki.

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093

 

 

Tietoa koko metsäalasta.

 

http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf

 

 

Metlan julkaisema metsätilastollinen vuosikirja (ilmainen versio PDF-muodossa).

 

http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/

 

 

Tietoa puukaupasta, markkinoista ja metsänhoidosta - mm. suppea metsäalaan liittyvä sanasto (metsänhoitoyhdistys).

 

http://www.mhy.fi/mhy/fi_FI/etusivu/

 

 

Tietoa metsäalasta – sivuilla mm. keskustelupalsta.

 

http://www.metsalehti.fi/

 

 

Metsäliiton sivut. Sivuilta löytyy mm. esitelmä PDF-muotoisena metsähoitosuositusten muutoksista (Pääkaupunkiseudun metsäpäivä syyskuussa 2008, Matti Ruotsalainen). Esityksessä on esimerkkejä edellä mainitun ”Hyvän metsänhoidon suositusten”-oppaan soveltamisesta. Kirjoita sivun hakukoneeseen mainittu tekijän nimi.

 

http://www.metsaliitto.fi/

 

 

 

Perustietoa metsäteollisuuden toimintaympäristöstä - esim. puukaupasta. Runsaasti julkaisuja ja AV-aineistoa.

 

http://www.metsateollisuus.fi/Sivut/default.aspx#

 

 

 

Hyvän metsänhoidon suositukset PDF-muodossa (59 s.). Tarkempia ja yksityiskohtaisempia oppaita löytyy METLA:n maksullisesta palvelusta.

 

http://www.metsavastaa.net/metsanhoito

 

 

 

Yhteismetsälaki 2008 voimaan tulleine muutoksineen.

 

http://www.mtk.fi/metsa/metsapolitiikka/lakitieto/fi_FI/yhteismetsa/

 

 

 

Tietoa metsäsertifioinnista.

 

http://www.pefc.fi/

 

 

 

Stora Enson suomenkieliset sivut.

 

http://www.storaenso.com/wood-forest/wood-supply-units/stora-enso-metsa/Pages/stora-enso-metsa.aspx

 

 

 

Metsäverkko - tietoa metsäalan opettajille, opiskelijoille, toimihenkilöille ja myös metsänomistajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Osa materiaalista on vain sivuston tuottajien käytettävissä (vaatii käyttäjätunnuksen).

 

http://virtuoosi.pkky.fi/metsaverkko/index.html

 

 

 

UPM:n suomenkieliset sivut.

 

http://w3.upm-kymmene.com/upm/internet/cms/upmcmsfi.nsf?Open&qm=menu,0,0,0

 

 

Metsän oppimispolku - löytyy mm. kirja ”puun monet mahdollisuudet”, jossa tietoa puun rakenteesta, käytöstä, metsänhoidosta jne. Kirjan voi ladata ilmaiseksi
pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla 8 euron hintaan painettuna.

 

http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/allbyid/367E28CCC3FB0887C22575820051B3B7?opendocument&p1=3